MÉ ČLÁNKY - Jan Filip - věštec

Přejít na obsah

MÉ ČLÁNKY

Skryté stránky > Články

- Jan Filip - věštec, diagnostik, bylinkář, terapeutvýklad karet a run, diagnostika zdravotního stavu, bylinkářství, všeobecná magienavštivte můj E-Shop s talismany a amuletynavštivte můj E-Shop s magickými předmětyobjednejte se na výklad karet a runpřečtěte si mé články, publikované v tiskuzjistěte, jaká runa Vám byla dána do vínku

Tutanchamonův poklad

Tutanchamonův poklad je dnes známý po celém světě. Tutanchamon samotný byl ale vždy zahalen tajemstvím. Na trůn nastoupil jako chlapec v devíti letech. Zemřel, když mu bylo 19.
Panovníci, vládnoucí před ním i po něm, jej v mnohém převyšovali.
Jeho životní příběh byl téměř neznámý, jelikož původní záznamy byly ve starověku zničeny.
Více než 3000 let ležel Tutanchamon zapomenutý na tradičním pohřebním místě faraonů v egyptském údolí králů.
V listopadu 1922 učinili archeolog Howard Carter a jeho zámožný mecenáš, hrabě Carnarvon největší objev 20 století. Narazili na poklad, jehož rozsah překonával i jejich nejodvážnější sny. Celkem 5400 artefaktů, mnohé z nich vyrobené ze zlata. Egypťané tehdejší doby si velice cenili drahé kovy. Věřili totiž, že překonají věčnost. Říkali jim „Tělo bohů“. Nález vyvolal senzaci po celém světě. Všechny ostatní královské hrobky byly již dávno vyrabovány. Tady ale bylo vše na svém místě. Lord Carnarvon nalezl poklad nevyčíslitelné hodnoty. V hrobce bylo všechno, čemu Tutanchamon věřil, že bude potřebovat ve svém příštím životě. Carnarvonův neobyčejný objev odstartoval závody egyptologů o to, kdo vyplní mezery v našich znalostech o záhadném, mladém vládci.

Prokletí Tutanchamonovy hrobky

Lord Carnarvon strávil pátrání po hrobce Tutanchamona 10 let svého života a utratil většinu rodinného jmění. Obsah rodinného trezoru nyní ukazuje, jak rychle byl naprostý triumf následován záhadnou smrtí. Existuje pověra, že když proniknete do nedotčené faraonovy hrobky, dopadne na vás jeho kletba.
Pravnuk slavného lorda Carnarvona vypravuje o břitvě, která pradědovi ve skutečnosti přivodila smrt: „Štípnul ho moskyt. Když se pak pradědeček holil, nevěnoval tomu moskytovu štípnutí pozornost. Říznul se a do rány se mu dostala infekce“.
Hrabě dostal otravu krve. Muž, který našel Tutanchamona zemřel ještě dříve, než byl celý poklad plně prozkoumán. Říkalo se, že byl obětí faraonské kletby. Přesně v okamžiku jeho smrti se egyptské hlavní město ponořilo do tmy. Byl to pouhý výpadek proudu? V tu samou dobu také na jiném místě v Anglii také zemřel jeho milovaný pes – tedy fenka Suzi. Prý jen dlouze zavila a pošla.
„V době smrti mého pradědečka se stalo několik podivných věcí“ říká pravnuk lorda Carnavona. Takzvaná kletba zůstane navždy záhadou. Pravnuk však chce prozkoumat jiná tajemství kolem Tutanchamonovy hrobky.

První zkoumání

Po osmdesáti letech se tedy mladý hrabě vydal po stopách svého praděda. Přímo v Egyptě se snaží načerpat nové poznatky o Tutanchamonovi. Mladý Lord Carnarvon se chystá navštívit hlavní archeologická naleziště v celém Egyptě a depozitáře Káhirského muzea. Nejprve se však chce podívat na místo historického objevu svého předka.
„Pro člena rodiny je to zvláštní zážitek, vidět všechno po tolika letech ve skutečnosti. Práh dveří do předpokoje – tady stáli 27 listopadu Carter a můj pradědeček. Dlátem vyhloubili ve dveřích díru, Carter nahlédl dovnitř, nejdřív neviděl nic a pak najednou všude samé zlato“. Popisuje mladý Lord Carnarvon.
Nález byl velice rozsáhlý, ale nebylo tu jen zlato. Uvnitř hrobky byly předměty, kterých si nejdříve nikdo nevšímal. Teď byly pečlivě prozkoumány, vznikl tak pozoruhodný obraz mladého vládce. V mnohém zcela vyvrací to, co jsme si o Tutanchamonovi až doposud mysleli.
Mnozí odborníci považovali Tutanchamona za zcela bezvýznamného vládce v celé dlouhé egyptské historii. Zdálo se, že byl fyzicky velmi křehký a rovněž, že byl slabý vládce. Některé důkazy naznačovaly, že mohl být i zavražděn svým soupeřem, usilujícím o trůn. Tyto teorie byly ale nyní zpochybněny. Tutanchamonova mumie byla třikrát nesmírně pečlivě zkoumána. V roce 1926 byla provedena pitva. V roce 1968 vědci použili rentgen. V roce 2005 bylo provedeno dokonalé vyšetření počítačovým tomografem. Pokaždé vědci došli k radikálně odlišným závěrům ohledně Tutanchamonova života i smrti.

Nové vyšetřování
- Jak Tutanchamon vlastně vypadal?
Mladý hrabě, společně s předním egyptologem Dr. Zahi Hawassem se nyní pouští do dalšího vyšetřování. Hrabě nechce zkoumat jen poklad, ale také depozitáře muzea a projít předměty, které zůstaly od doby jeho pradědečka z větší části nedotčené. Nejméně 500 předmětů nebylo nikdy vystaveno. Z věcí, které byly dříve považovány za nedůležité, teď vzniká obraz o tom, jaký byl Tutanchamon jako člověk.
V hrobce bylo obrovské množství lněných tkanin, pečlivě složených v dřevěných truhlách. Mnohé předměty nesly Tutanchamonovo jméno. Ve výzkumném centru v Nizozemsku byly tkaniny podrobeny důkladné analýze. Původní oděvy jsou za více než 3500 let nesmírně křehké. Téměř se jich nelze dotknout. Odborníci ale vytvořili přesné repliky, aby mohli zkoumat, jak se mohly nosit. Díky měření jednotlivých oděvů také mohou poprvé poměrně přesně odhadnout, jakou měl Tutanchamon postavu. Mumie může poskytnout přesné informace o jeho kostře, určit jak měl vyvinuté svaly a kolik měl na sobě tuku, ovšem nelze. Odborníky poněkud zarážel fakt, že členové Tutanchamonovy rodiny měli na malbách hruškovitý tvar těla. Pro tým vědců se staly jedním z největších objevů Tutanchamonovi bederní zástěrky. V hrobce jich bylo objeveno 145, ty byli pečlivě změřené.
Dr. Gillian Eastwoodová jeho postavu popisuje takto: „vypadal jinak, než jsme si představovali. Jeho oděvy prokázaly, že horní část těla měl velmi úzkou a hrudník ještě užší. Byl velice štíhlý v pase, ale boky měl v porovnání se zbytkem těla obrovské. Byl vysoký 167 cm. Z jeho oděvu je patrné, že kolem hrudníku měřil pouhých 79 cm. A v pase jen 74 cm. Přes boky ale měřil 109 cm. U mužského těla je to něco nenormálního. Možná to bylo dáno genetikou, možná za to mohla nějaká choroba, to nevíme“.
Podrobná analýza Tutanchamonových oděvů ukázala, že se svým vyobrazením na rytinách a sochách podobal více, než si všichni mysleli. Až dosud panovala teorie o tom, že takováto zobrazení měla specifický význam, že se faraon sám viděl jako mýtická bytost uvnitř těla napůl mužského a napůl ženského. Pravda se zdá být mnohem prostší, měl prostě hruškovitou postavu.

- Kde a komu se Tutanchamon narodil?
Vydáme se asi 320 km. od Káhiry, k pozůstatkům města Amarna. K Tutanchamonovu rodnému městu. Pokusíme se dát dohromady fakta o jeho dětství. Archeologové pod vedením profesora Barryho Kempa toto zcela jedinečné město zmapovali.
„Je zde spojení různých prvků, velkolepých, barevných a působivých. K městu přiléhají menší vesnice“. Popisuje místo prof. Kemp.
Tutanchamon se narodil v pohnuté době. Amarna byla postavena neuvěřitelně rychle. Z pouště povstala za necelých pět let. Mělo to být nové egyptské hlavní město a také sídlo zcela nového náboženství. Obojí bylo dílem faraona Achnatona. Egyptologové se většinou shodují na tom, že Achnaton byl otcem Tutanchamona. Identita jeho matky zůstávala ale vždy tajemstvím. Achnatonovou první manželkou a spoluvládkyní byla legendární Nefertiti. Krásná a mocná. Podle záznamů mu však porodila jenom dcery. Tutanchamonova matka tedy musela být některá z faraonových konkubín, tedy jeho vedlejší manželka. Důkazy o tom, kdo byla tato žena, zůstávají útržkovité. Na obtížně čitelných nápisech v hrobkách v Amarně je však možné najít některé stopy. Nejpravděpodobnější kandidátkou je žena jménem Kia. V jednom nápisu zmiňovaná jako velmi milovaná manželka. Nápisy nalezené v ruinách toho, co je známo, jako severní palác v Amarně, poskytují další důkazy. Kia žila stylově, obklopena služebníky. Jeden nápis ji dokonce zmiňuje jako druhou královnu. Profesorův tým označil místo, které pokládá za královské komnaty. Známé skutečnosti naznačují, že právě v těchto místech mohl začít Tutanchamonův život. Na toto místo cestoval Achnaton, takže tu mohl být budoucí panovník počat. Ve stejném roce, kdy se narodil Tutanchamon, v roce 1342 před naším letopočtem najednou zápisy o Kie končí. Proč by ale matka příštího faraona tak najednou zmizela? Podle analýzy skupiny profesora Kempa vyprávějí, již sotva viditelné ryté reliéfy, uvnitř královské hrobky v Amarně, příběh o její náhlé smrti.
„Na jednom z reliéfů dokonce Nefertity vyjadřuje smutek. Svou ruku má za hlavou, za ní stojí její manžel a dělá totéž - vyjadřuje bolest. Druhý reliéf znázorňuje zrození. Zdá se, že toto dítě by měl být Tutanchamon. Na třetím reliéfu je zobrazena žena na lůžku“ Popisuje reliéfy prof. Kemp. Dále podotýká, že celé zobrazení naznačuje, že Kia mohla zemřít při porodu. Jestli jeho matka zemřela, jak naznačují reliéfy, kdo nastoupil na její místo? Tutanchamonovo dětství bylo celé roky zahaleno tajemnstvím. Pátrání zavedlo hraběte Carnarvona na další archeologické naleziště, skýtající důkazy o počátku Tutanchamonova života. Hrobka, objevená teprve před 15 lety zřejmě patřila služebnici královské rodiny. Je zde možná nejdůležitější objev, týkající se Tutanchamonova brzkého dětství. Kobra, zobrazená na čelence symbolizuje prince a pod ní je podpis samotného Tutanchamona. Celý vrytý obraz zobrazuje sedící ženu, jejíž jméno je Maia. Byla to Tutanchamonova opatrovnice, náhradní matka, možná i kojná. Z pozice její ruky, která směřuje k princi, je patrná láska či veliká náklonnost. Dr. Zahi Hawass říká: „z této pozice je více, než jasné, že malý Tutanchamon považoval Maiu za skutečnou matku, ženu, která ho připravovala na to, stát se faraonem.“

- Jak Tutanchamon ke vládě přišel?
Mohl se stát Tutanchamon králem jenom podle rodu, když nastoupil k moci v tak mladém věku? Důkazy leží dalších 322 km., jižně od Amarny, ve městě Théby, dnešním Luxoru. Po smrti jeho otce Achnatona byl Tutanchamon prohlášen faraonem, nejmocnější osobou starého světa. Bylo mu pouhých 9 let. Opustil nové hlavní město Amarnu a vládl z Théb, starobylého sídla mocných. Dr. Melinda Hartwigová hodnotí tuto část jeho života: „Achnaton nastoupil na trůn v době velkého politického zmatku, kdy je ve vzduchu cítit změna, jak dalece mohl ve svém věku skutečně ovlivňovat události? Zřejmě příliš ne. Je jasné, že za ním stáli jiní lidé, kteří svým způsobem tahali za nitky, starali se o královský palác a administrativu. A také samozřejmě o vojenské záležitosti Egypta. Tito lidé měli určitě značnou kontrolu.“
V 10 letech se Tutanchamon oženil se svou nevlastní sestrou Anchesepamon, o něco málo starší dívkou. Mohl k ní cítit nějakou náklonnost, nebo to byl jen protokol? „Nejspíš to byl skutečně jen protokol a povinnost, byla starší, než on, takže jsem si jistá, že do toho příliš mluvit nemohli ani jeden z nich. S největší pravděpodobností celý ten sňatek připravili právě ti lidé, kteří tahali za pomyslné nitky.“ Říká opět Dr. Hartwigová.

- Jaké bylo jeho zdraví?
Mladý pár je vyobrazen na mnoha předmětech. Jedno vyobrazení ale odborníky zarazilo. Zdá se, že se na něm Mladý Tutanchamon opírá o hůl. Jakoby ji používal jako berli. V jeho hrobce bylo nalezeno 130 podobných holí. První rentgenové snímky Tutanchamonovy mumie byly udělány v roce 1968. To, co na nich bylo, by podpořilo teorii o tom, že Tutanchamon kulhal. Jednoduchý rentgen ukázal, že páteř nebyla úplně v pořádku. Všechno nasvědčuje tomu, že se jedná o zakřivení páteře, které by ukazovalo na skoliózu. To by znamenalo, že by Tutanchamon mohl mít potíže při chůzi. Po 40 let později se ale objevila i jiná interpretace. V roce 2005 byla Tutanchamonova mumie, pod dohledem Dr. Zahi Hawasse, opatrně vyzvednuta z hrobky a vyšetřena pomocí počítačové tomografie. Zde se ukáže i ten nejnepatrnější detail. S touto technikou můžete vytvořit jakýkoliv obraz v jakémkoliv úhlu a zvětšení. Moderní technika osvětluje záhadu bytosti z dávné minulosti. „Kdyby šlo o skoliózu, museli bychom objevit změny na páteři, ale nic tam nevidíme, všechno je v naprostém pořádku tak, jak to odpovídá mladému člověku. Takže skolióza je vyloučena“ …říká lékař, který prováděl počítačovou tomografii. Nové důkazy přiměly vědce, znovu si prohlédnout předměty, které měli za vycházkové hole. Pozůstatky bohatého zdobení ukazují spíše na používání při oficiálních příležitostech, než jako podpory při chůzi. Pro faraóny bylo vlastně i typické používání různého typu holí. S jejich pomocí demonstrovali svou moc, coby vládci. V Tutanchamonově hrobce jich bylo nalezeno mnoho. Tolik, že Carter řekl, že se domnívá, že je snad Tutanchamon sbíral. Neexistuje žádný důkaz, že by král byl slabý, nebo měl jakýkoliv větší fyzický problém.
Z nových důkazů vyplívá, že Tutanchamon byl zdravý, mladý muž. Proč tedy zemřel tak mladý?

- Proč a jak Tutanchamon zemřel?

Zákeřná nemoc?
Muzeum v Káhiře má největší sbírku egyptského umění na světě. Jenom z Tutanchamonovy hrobky jich pochází 5000. Některé z těchto pokladů, objevené Carterem a Carnarvonem, procestovaly celý svět. Jiné zůstaly skryty celá desetiletí. Kromě zlatého pokladu bylo v hrobce množství džbánů a košíků, které Howarda Cartera a jeho tým nijak nezajímaly. Pokládali je jen za nádoby na jídlo. Mnoho odborníků je přesvědčeno, že však mohou přinést důkaz o tom, jak Tutanchamon zemřel. Například velké množství semínek bylin v Tutanchamonově hrobce nesloužilo ke kořenění jídla, měli lékařské použití. Staří Egypťané věřili, že posmrtný život je pokračováním života pozemského. Jakmile zemře a znovu se zrodí, bude Tutanchamon stále potřebovat léky, které užíval za svého života. Hrobka tak poskytuje náhled do toho, co bychom mohli nazvat Tutanchamonovou osobní lékárničkou. Vypovídá to o tom, jakých zdravotních rizik si ve své době byli vědomi. Jako třeba horečky, či epidemií. Při analýze botanických vzorků se ukázalo, že mnohé z těchto bylinných léků se v Egyptě hojně používají dodnes. Zdá se, že Tutanchamon nejvíce důvěřoval plodům stromů Sider Napk. V jeho pohřební výbavě bylo 36 košů s tímto ovocem. Napk používali i jako určitou rychlou pomoc. Namáčeli jej do vody a do mléka a požívali ho vnitřně proti různým chorobám. Z průzkumů vyplynulo, že Tutanchamon odešel na jiný svět vyzbrojen i velkým množstvím koriandru. V dobách starého Egypta to byl životně důležitý lék. Koriandr se používal například při bolestech hlavy a i ke snížení horečky. Jelikož za Tutanchamonova života řádila na východním středomoří epidemie, která zkosila mnoho lidí, je možné, že se Tutanchamon stal obětí nějaké nemoci. Vysvětlovalo by to, proč byl v hrobce obklopen tolika léky. Stanovit jasnou diagnózu je po tak dlouhé době zcela vyloučeno. Otázka smrti mladého Tutanchamona je tak stále nezodpovězená.

Vražda?
Od doby objevu hrobky vzniklo mnoho teorií. Nové verze přicházejí s novým pokrokem v některém vědeckém odvětví. První rentgen z roku 1968 ukázal známky zranění, otok na spodní straně lebky. To by odpovídalo prudké ráně do zadní části hlavy. Byl snad Tutanchamon zavražděn? Jeho otec měl rozhodně mocné nepřátele. Možná využili svou šanci převzít moc dřív, než se mladý faraón skutečně chopí své moci. Pro tuto teorii svědčí jen nepřímé důkazy. Tutanchamon po sobě nezanechal žádné potomky. V jeho hrobce však byly nalezeny i ostatky dvou děvčátek. Pětiměsíční plod a donošené, mrtvě narozené dítě. Jasný doklad toho, že se královský pár snažil založit rodinu. Ambiciózní protivník by potřeboval uchvátit trůn dřív, než se narodí mužský dědic. Znalci určili dva podezřelé, kteří by z Tutanchamonovy smrti těžili. Jeden z nich byl velitel Tutanchamonových vojsk Haremheb. Ten se narodil jako neurozený a přesto dosáhl vysokého mocenského postavení. Po Tutanchamonově smrti se stal faraónem. Je naprosto jasné, že když Haremheb nastoupil na trůn, chtěl vymazat veškeré vzpomínky na Tutanchamona. Provedl to tak, že jeho jméno nahradil svým. Haremheb nařídil, aby veškeré nápisy a památky na Tutanchamona byly odstraněny. Učinil to také ve všech královských dokumentech. I proto nemáme o Tutanchamonovi skoro žádné záznamy. Haremheb ho jednoduše vymazal z historie. Větší podezření ale padá na Tutanchamonova ministra, hodnostáře Aie. Po Tutanchamonově smrti se okamžitě chopil moci tím, že se oženil s jeho vdovou a zabral královskou hrobku, která byla kdysi vyhrazena právě Tutanchamonovi. Nepřímé důkazy jakoby naznačovaly možnost vraždy.
Nové technologie ale vedly k důkladnějšímu zkoumání hmatatelných důkazů. Mumie byla znovu prozkoumána na počítačovém tomografu. Tomograf ukázal, že otok na lebce byl jen špatně zaznamenaný obraz, způsobený malou, ale zásadní chybou. Byla chybně nastavená lebka při skenování. Nové skenování prokázalo, že Tutanchamonova lebka byla a je v naprostém pořádku. Ani známka po zranění. Tomograf vyřešil jednu záhadu. Vražda to nejspíš nebyla.

Šok při rentgenu
Při přípravě mumie na rentgen byli badatelé poněkud znepokojeni. Části Tutanchamonova těla, včetně hrudního koše a hrudní kosti byly pryč. Poslední zkoumání mumie záhadu jen prohloubilo. Tomograf ukázal něco, co bychom na rentgenových snímcích nikdy nemohli vidět, a sice že žebra nebyla zlomena, ale odříznuta. Někdo musel v nějaké chvíli odstranit přední část hrudníku. Dr. Salima Ikramová chce zjistit, kdo to mohl udělat a proč. Pomoci by ji měla detailní studie forenzních archivů za období více než 80 let. První podrobné zkoumání Tutanchamonova mumifikovaného těla se uskutečnilo v roce 1926 v průběhu pitvy, kterou vedl tým, k tomu pověřený Howardem Carterem. Tehdy to nebyl lehký úkol. Egyptští balzamovači pokryli obvazy lepivou černou pryskyřicí, která ztvrdla jako kámen. Účelem bylo nejen ochránit mumii, ale také ukrýt některé cennosti. Balzamovači vložili mezi lněné obvazy, zakrývající tělo, celkem 143 zlatých předmětů a šperků. Po více než třech tisíciletích byly tyto cennosti opatrně vyjmuty Carterovými lidmi. Na svém místě zůstaly jen dvě šňůry korálů, které byly tak pevně spojeny tvrdou pryskyřicí, že je nebylo možné sejmout, aniž by se při tom nepoškodilo tělo. Těsně před tím, než znovu přiklopili víko rakve, Harry Berton, Carterův spolupracovník mumii vyfotografoval. Na těchto snímcích je vidět celé tělo. Z nich je jasné, jak vypadalo, když jej Carter vrátil do hrobky. Náhrdelník a žebra byla nedotčená. V době, kdy Carter ukládal tělo zpět, bylo vše v naprostém pořádku.
Další zkoumání Tutanchamonova těla prováděla skupina vědců z Liverpoolské univerzity. Tehdy dělali rentgen. V té době ale žebra a některé části těla už chyběly. Klíční kost a vlastně celý náhrdelník byly pryč. Tutanchamon se stal obětí vykradačů hrobů 20 století.
Celá desetiletí byla Tutanchamonova hrobka jednou z nejnavštěvovanějších destinací v celém Egyptě. Každý den ji navštěvovalo tisíce lidí. Byla sice pod přísným dohledem, ale v jedné chvíli bylo údolí králů opuštěné a hrobka zcela bez dozoru. Během II. světové války se v Egyptě bojovalo. Byla to doba napětí a chaosu. Žádní turisté sem nejezdili a údolí králů bylo téměř nehlídané. Pro vykradače hrobů to byly ideální podmínky. Náhrdelník pevně obepínal celou jeho hruď a tak vykradači museli odříznout i jeho žebra. Nesebrali z Tutanchamonova hrobu ale jen náhrdelník. Tutanchamon byl mumifikován se ztopořeným penisem, coby důležitou částí těla. Snadno si lze představit vojáky, jak si z legrace berou faraonův penis. Dokonce i místní lidé se mohli rozhodnout ho vzít a použít ho jako druh viagry. Takové věci se v minulosti stávaly. Šlo o vykradení hrobu, ale bylo v tom i něco hanebného…

Poslední zkoumání
Poslední snímání počítačového tomografu ukázalo ještě ránu na levé noze, přímo nad kolenem. Je to jen další příklad poškození po jeho smrti nebo šlo o zranění, které prodělal za svého života? Jak se to mohlo stát?
Od raného dětství byl Tutanchamon obklopen služebníky a chráněn osobními strážci. Jak By se mohl tak ošklivě zranit? V depozitářích muzea byl nalezen další důkaz. Z předmětů, které si Tutanchamon vzal s sebou do hrobu, začíná vyvstávat jasnější obraz. V hrobce bylo více než 400 šípů. Poškrábání na hrotech vypovídá o tom, že mnohé z nich byly vystřeleny a opět vytaženy. Tutanchamon byl často zobrazován na lovu ve svém voze. Existuje i další důkaz o tom, že tyto předměty používal sám Tutanchamon. Byl nejspíš vášnivým lovcem. V jeho hrobce se našlo skládací lůžko, které se používalo pro vojáky a lovce na cestách. Lůžko bylo přesně na jeho postavu a bylo na něm vidět, že se používalo. Lovecký vůz, který byl také v hrobce, také nese známky opotřebení, takže se používal. Jak si ale vědci mohou být jisti, že Tutanchamon skutečně uměl řídit tento vůz? Odpověď opět dává kus jeho ošacení. Jednoduchý pruh lněné látky s úvazy na obou koncích. Sloužil jako bederní pás a chránil jezdce před otřesy z jízdy. Ve sportovním vybavení mladého jezdce byl také jiný předmět. Chrániče rukou, které umožňovaly lepší držení kožených opratí. Nové důkazy z Tutanchamonovy hrobky naznačují, že byl velkým sportovcem. Rád jezdil po poušti.
Na tomografu se ukázalo, že měl zlomenou levou nohu a je dost možné, že si ji zlomil právě při sportu. Lovecké vozy mohly jezdit 40Km/hod. a možná i víc. Pokud by spadl z tohoto vozu, nebo se vůz převrátil, snadno se mohl vážně poranit. Vyšetření na CT prokázalo, že zlomenina vznikla při jeho životě, nikoliv jako posmrtné poškození. Dnes už takové zranění život neohrožuje, pro Tutanchamona mohla mít zlomenina kvůli infekci nebo ztrátě krve smrtelné následky. Odborníci vykonali pozoruhodnou detektivní práci. V Tutanchamonově vnitřní rakvi byl nalezen křehký věnec z listů a okvětních lístků. Analýzu těchto vzorků provedl expert z Londýnské královské botanické zahrady. Ze zápisu vyplývá, že Tutanchamonův pohřeb se konal někdy v roce 1324 př. n. l. Zbytky rostlin z věnce umožňují přesnější určení. Chrpa Armen kvetou přibližně od poloviny března do konce dubna. Tutanchamonův pohřeb se tedy musel odehrát na začátku jara. Zemřel však mnohem dříve. Složitý proces mumifikování obvykle trval asi 70 dní. Tím se, ohledně Tutanchamonovy smrti dostáváme o hodně zpět. Do období našich Vánoc. Většinu roku by se Tutanchamon nepouštěl do nemilosrdné vyprahlé egyptské pouště s teplotou kolem 40 st. C., ale na konci prosince klesá teplota na příjemných 20 st. C. Perfektní podmínky pro loveckou výpravu. Archeologové věří, že jde o rozhodující důkaz o tom, jak Tutanchamon zemřel. Nebyl zavražděn, jak si mnozí mysleli, měl nehodu při lovu v poušti. Spadl z vozu a přivodil si onu zlomeninu levé nohy. Na následky zranění, podle Dr. Hawase zemřel. Vědecké důkazy, společně s prostudováním předmětů z Tutanchamonovy hrobky nám umožnily lépe pochopit okolnosti faraónovi smrti, ale stejně tak i jeho život.
Tutanchamon věřil, že i po své smrti bude žít věčně. Jisté je, že i dnes, po tak dlouhé době, zná jeho jméno celý svět. Tutanchamon se stal věčným.

Jan Filip.Návrat na obsah