MÉ ČLÁNKY - Jan Filip - věštec

Přejít na obsah

MÉ ČLÁNKY

Skryté stránky > Články

- Jan Filip - věštec, diagnostik, bylinkář, terapeutvýklad karet a run, diagnostika zdravotního stavu, bylinkářství, všeobecná magienavštivte můj E-Shop s talismany a amuletynavštivte můj E-Shop s magickými předmětyobjednejte se na výklad karet a runpřečtěte si mé články, publikované v tiskuzjistěte, jaká runa Vám byla dána do vínku


Nostradamus - mystik, věštec, prorok. Nepochybně nejznámější astrolog světa.
Tvrdí se o něm, že předpověděl některé děsivé a významné události, ke kterým došlo během posledních 450 let.
Předpověděl tento francouzský prorok opravdu největší světové katastrofy?
Historikové a astrologové prozkoumali Nostradamovy výpočty a dále se snaží rozluštit jeho proroctví.
Je pravda, že byl tak výborným prorokem?
Mysterium, obklopující Nostradama je tak obrovské, že i po pěti stech letech, se někteří lidé moc neptají a raději hledají události, které by odpovídali některé z jeho předpovědí.
Proč ale prorok píše o apokalypse roku 2012, a přesto lidstvu prorokuje vše až do roku 3797?
Nebyl to vše jen výmysl lékaře s nedokončeným vzděláním?
Byl Nostradamus opravdu tím, za co se vydával?
Kdo byl Michele de Nostradam?

Michele de Nostredam, známý jako Nostradamus se narodil v roce 1503 ve vesničce San Rémy de Provence v jižní Francii. Astrologií se nezabýval hned od počátku své dospělosti, ba ani později. Nejprve se věnoval lékárnictví. Cestoval po kraji a nabízel své léčivé preparáty. Na dráhu astrologa se vydal až těsně před padesátkou. Neví se, proč vlastně začal předpovídat budoucnost, ale dovednosti k provozování své nové praxe získal během svých studentských let.
Astrologie byla v 16 století považována za exaktní vědu, jelikož ke správným předpovědím byly zapotřebí velmi přesné výpočty a tyto složité postupy jste se museli naučit. Důkazy o Nostradamově vzdělávání najdeme na univerzitě v historickém městě Montpellier.
Z jednoho dokumentu se dozvídáme, že Michel de Nostradam z Rémy se sem v roce 1529 zapsal jako student medicíny. V tehdejší době byly obory medicíny a astrologie v podstatě propojené.
Aby mohl šestadvacetiletý Nostradamus určit správný lékařský postup, musel se orientovat v anatomicko-astrologickém zobrazení člověka a naučit se je porovnávat s astrologickými mapami.
Už tehdy se věřilo, že tělesné funkce ovlivňuje poloha Slunce, Měsíce a dalších planet. Nostradamus získal své znalosti astrologie právě v Montpellier, jedné z nejlepších astrologických škol, ale vrátil se k nim až o téměř 20 let později. V té době žil ve městě Salon de Provence a využíval své astrologické znalosti k úplně jiným účelům - k předpovídání budoucnosti.
Většina z Nostradamových předpovědí se překvapivě nenachází v jeho knize proroctví, ale v jeho Almanaších, tedy jakýchsi ročenkách předpovědí, které vydával od roku 1550 až do své smrti v roce 1566.
Nostradamus si příjem vylepšoval i sestavováním horoskopů pro soukromé klienty, ve kterých předvídal jejich životní úspěchy a neúspěchy. Almanachy a horoskopy mu však nepřinesly jen vyšší příjem, ale především slávu.
Nostradamus byl bezpochyby velmi uznávaný už za svého života a to nejen ve Francii, ale i v zámoří. To dokazuje, jak moc lidé jeho předpovědím věřili.

Útok na New Yorkské mrakodrapy

Nostradamus, údajně před 450 lety, předpověděl i katastrofu, ke které došlo na počátku nového milénia. Tedy útok na mrakodrapy v New Yorku dne 11. 9. 2001.
„Zeměpisná šířka 45stupňů - ve velkém novém městě vzplane obloha, prudký oheň bude se šířit a plát v důsledku normanských skutků.“
Lidé se zoufale snažili najít k tomuto strašlivému činu nějaké souvislosti a jen pár dní po útoku se tragédie z 11. 9. 2001 spojovala s proroctvím astrologa Nostradama ze šestnáctého století.
Útok na dvojčata je zatím poslední ukázkou toho, co Michel Nostradamus ve svých spisech předpovídal.

Kniha proroctví

Tento plodný astrolog napsal tisíce proroctví. Proslavil se však v podstatě jediným svazkem. Knihou proroctví, obsahující 942 podivných předpovědí, které se od vydání knihy v roce 1555 spojují s některými historickými mezníky. V případě II. světové války, několikrát Nostradamus použil slovo „Hista“, což se považuje za odkaz na Hitlera. Zmiňuje i Napoleona a velký požár Londýna.
Hodně lidí věří, že Nostradamus předpověděl historické události, ke kterým došlo v posledních pěti stoletích, jako například Francouzskou revoluci, obě světové války ve dvacátém století a dokonce takové podrobnosti, jako atentát na amerického prezidenta J. F. Kennedyho a nakonec apokalypsu v roce 2012. Pravý význam jeho proroctví je však stále nejasný. Stejně, jako byl už za jeho života.

Mystérium jménem Nostradamus

V šestnáctém století se lidé teprve učili chápat okolní svět. Věřilo se, že se blíží konec světa, protože celou Evropu zachvátily nemoci, hlad, smrt a války. Nostradamus o této situaci dobře věděl a dokázal ji patřičně využít. Získal si i přízeň nejvlivnějších Francouzských kruhů. Zveřejnil jednu nebo dvě šikovné předpovědi, ve kterých stálo, že toho roku se má mít král na pozoru a samozřejmě si tím vysloužil i pozvání ke královskému dvoru. Vstoupil tak do nejvyšší společnosti a stal se oblíbencem nejvyšších šlechticů, včetně královny Kateřiny Medicejské a jejího manžela, krále Jindřicha II.
Jindřich II. Nostradamův Almanach konzultoval každý den. Korunované hlavy Nostradama často kontaktovaly. Obraceli se na něj i obyčejní lidé, kteří chtěli vědět, kdy zemřou nebo jestli se dočkají nějakého dědictví. Když se vládcem rozlehlé svaté říše římské, zahrnující téměř celou střední Evropu, měl stát princ Rudolf, k vypracování jeho horoskopu, vyzvali právě Nostradama.

Nostradamovi odpůrci

Není vše však tak jednoduché. Příběh je mnohem složitější. Už za Nostradamova života se totiž objevili lidé, kteří zpochybňovali jeho prorocké vlohy. A to nejen obyčejní lidé, ale i jeho kolegové, zabývající se astrologií.
Ve Francii šestnáctého století nebyl Nostradamus jen astrologem. Stal se také nepříjemnou konkurencí na trhu věštění. V jedné kronice se píše, že Paříž měla tehdy 200tis. obyvatel a z toho 30tis. praktikovalo astrologii. Astrologie tedy byla velmi rozšířeným řemeslem.
Podle archivů Národní knihovny v Paříži, se kolegové z oboru dívali na Nostradama mnohem kritičtěji, než jeho královští mecenáši. Ostatní astrologové o něm mluvili dost nevybíravě. Obviňovali ho, že při sestavování předpovědí, používá špatný postup. Jejich kritika ale měla také svá opodstatnění. Z historických záznamů vyplynulo, že Nostradamus pravděpodobně nedokončil své dřívější medicinské a astrologické vzdělání na univerzitě v Montpellier. Dochoval se záznam o Nostradamově zápisu ke studiu medicíny a také o tom, že ho téměř okamžitě vyškrtli. Při druhém zápisu se objevuje i důvod Nostradamova vyloučení ze školy. U jeho přeškrtnutého jména je na okraji poznámka, že ho vyloučili z důvodu jeho dřívější profese apatykáře a felčara. Lékárnictví se tehdy považovalo za podřadnou profesi a často se stávalo, že lidé, kteří tuto profesi vykonávali, se nesměli stát lékaři. Existují i další záznamy o tom, že školu opustil. Na lékaře se studovalo 9 let, avšak Nostradamus praktikoval lékařství, přes 270km vzdáleném Agen, už 4 roky po zahájení studia. Školu v Montpellier tedy nemohl dokončit a své astrologické vzdělání si průběžně doplňoval během výkonu praxe. Nostradamovi kritici tedy mohli mít opodstatněný důvod tvrdit, že jeho předpovědi jsou chybné, když školu ani nedokončil.

Nové výzkumy

Odborníci nedávno analyzovali jeho předpovědi a zkoumali jejich formální správnost. Dochovalo se jen pár jeho horoskopů a podrobností jednoho z nich můžeme porovnat s historickými fakty. Nostradamus například sestavil horoskop pro tehdy ještě mladého Antoine Soufrene. Píše v něm, že Antoine bude nosit vousy, bude mít zkažené zuby a ohnutá záda. Bude se hádat se svými bratry a dožije se věku 75 let. Ve skutečnosti chodil Antoine hladce oholený, měl zdravé zuby a rovná záda. S rodinou vycházel dobře a zemřel v 54 letech. V tomto konkrétním případě se Nostradamus dopustil celé řady základních chyb. Odborníci se přesto domnívají, že by se to dalo omluvit. Astrologii v renesanci považovali za hypotetickou vědu, založenou jednak na přesných výpočtech, ale také na předvídání. Astrolog měl tedy sice určené mantinely, ale přesto měl dost prostoru pro svobodný výklad. Když byl šikovný, dokázal toho využít a lidi patřičně nasměrovat. Soufrenův horoskop byl sestaven v době jeho mládí a záleželo jen na něm, jak se k němu v dospělosti postaví. Tato mezera může vysvětlovat, či dokonce omlouvat chyby v předpovědi. Skutečné Nostradamovy astrologické schopnosti se tedy dají ověřit jen přezkoumáním základních tabulek, ze kterých jeho horoskopy vycházejí.

Astrologické tabulky

Současný astrolog Paul Wade, ověřoval správnost Nostradamovy tabulky a vysvětluje, že zde platí přísně daná pravidla. Základní tabulka pro horoskop, podle data narození, je buď správná, nebo ne. Nic mezi tím není. Následná interpretace záleží jen na astrologovi a na jeho odhadu. Výpočty ale musí být v pořádku. Astrologové používají tyto výpočty pro sestavení osobních horoskopů. Diagram znázorňuje přesné sestavení planet v době narození dané osoby. Je to vlastně dobová fotografie oblohy. Načetl tedy vlastní tabulky, které pak porovnal s Nostradamovými. Použil stejné datum narození, jako Nostradamus a postupoval přesně tak, jak by tehdy měl postupovat on. Šlo tedy o kontrolu správnosti jeho výpočtů.
Tabulka se skládá z různých prvků. Prvním z nich je dvanáct konstelací, neboli znamení, které jsou umístěné v tzv. zvěrokruhu. V tomto pomyslném kruhu se pohybují planety a zaujímají vůči jednotlivým znamením určité postavení. Astrologové pak tabulku dále rozdělují na dvanáct úseků lidského života, kterým se říká „domy“. Tabulka znázorňuje přesné postavení planet, vůči znamením a domům, v okamžiku narození konkrétní osoby. Z těchto výpočtů vychází astrologický horoskop. Pokud je některý výpočet chybný, ani následný výklad horoskopu nemůže být správný.

Nostradamus kontra fakta

Paul Wade, kontroloval další tabulky podle data narození pro Johannese Resenbergera a prince Rudolfa.
„S jeho výpočty nemohu stoprocentně souhlasit. Většina z nich vykazuje nějaké odchylky. Ale vzhledem k tomu, že to počítal před 500 lety, tak některé drobné chyby nestojí za řeč“ - říká Paul Wade. „V Rudolfově tabulce je ovšem jedna podstatná chyba. Měsíc byl přiřazen k nesprávnému znamení.“ Jedním dechem dále dodává.
Wade vypočítal, že v době Rudolfova narození měl být Měsíc ve znamení Raka, zatímco Nostradamus ho umístil do znamení Blíženců.
V astrologii je Měsíc jedním z nejdůležitějších prvků. Člověk, který má Měsíc ve znamení Blíženců je hodně výřečný a společenský a ten, kdo má Měsíc v Raku potřebuje naopak spíše pevné rodinné zázemí, než společnost. Jedná se tedy o naprosto odlišný výklad a o hrubou chybu ve výpočtech.
Další vážné chyby objevil Wade v rozvržení tabulek. Některé planety a jiné astronomické prvky jsou umístěné v nesprávných domech. Vypadá to, že domy jsou správně vyplněné jen ve dvou částech, což je dost zarážející. Špatně vyplněné domy v osmi z deseti políček tabulky jasně mluví o tom, že Nostradamova astrologická technika má značné nedostatky. Na tyto nedostatky naráželi Nostradamovi součastníci. Jestliže vycházíme ze špatné konstelace, můžeme se spolehnout na to, že náš výklad bude naprosto zcestný. Pokud se tedy Nostradamovi astrologické schopnosti dají zpochybnit, jsou sporné i jeho předpovědi v jeho slavné knize proroctví, protože v úvodu knihy uvádí, že proroctví vychází z astrologických výkladů.

Nostradamus jako plagiátor?

Odborníci pečlivě zkoumali každou předpověď v Knize proroctví. Našli překvapivé důkazy o tom, že Nostradamus své předpovědi přepisoval z už dříve vydaných knih.
V knize je 942 proroctví. Zjistilo se, že 655 z nich už bylo popsáno v dříve vydaných knihách a dalších 139 je převzato z tehdejší významné antologie proroctví, tak zvané Mirabilis Liber. Sbírka proroctví z různých středověkých zdrojů - Mirabilis Liber vyšla v roce 1522. Tedy 33 let před Nostradamovou Knihou proroctví a vypadá to, že nekopíroval jen z ní. Nostradamus ve svých statích popsal hodně postav z minulosti. Objevuje se tam Hannibal, Nero, Alexander veliký, Julius Cézar a podobní. Ve svém Almanachu zmiňuje také Pompeje, císaře Augusta a Marca Antonia. Vědci se domnívají, že předlohou mnoha Nostradamových předpovědí se staly právě tyto klasické texty. Vezměme si kupříkladu proroctví spojované s událostmi v New Yorku z 11. 9. 2001.

Pravda o předpovědi teroristického útoku v New Yorku

V souvislosti s tragédií dvojčat se běžně citují dva verše. Důležitější z nich je asi verš 97.
Je přeložen asi takto:
„Zeměpisná šířka 45 stupňů, ve velkém novém městě vzplane obloha. Prudký oheň bude se šířit a plát v důsledku Normanských skutků.“
Vědci rozluštili každou část proroctví. New York se ale nenachází v zeměpisné šířce 45 stupňů. Leží až za 41 stupněm. Že by jen malá chyba? …Kdepak.
Ve skutečnosti se jedná o Neapol, která leží přímo na 45 stupni. Neapolis navíc v řečtině znamená „Nové město“. Normané také s New Yorkem nemají nic společného. Jde tedy jasně o odkaz na událost, která se odehrála už v roce 1139, kdy Normané dobyli Neapol. „Ve velkém Novém městě vzplane obloha, prudký oheň se bude šířit a plát“ I toto historickým faktům odpovídá. Neapol sousedí se sopkou Vesuv. V době Normanského útoku na Neapol zrovna došlo k erupci Vesuvu.

Historie se opakuje

Nostradamovy předpovědi tedy zapadají do jistého schématu, který kopíruje historické události. Nostradamus ve svých proroctvích vycházel z myšlenky, že historie se opakuje. Podle této představy je historie tvořena lidmi a lidé jsou stále stejní, proto se nemění ani historie a neustále se opakuje.
Odborníci se shodují v tom, že důkazy hovoří jasně.
Jsou přesvědčeni o tom, že Nostradamus budoucnost předpovídat neuměl. Jen předpokládal, že události let minulých, se budou stále opakovat a tak opsal z dříve napsaných knih to, co se již dříve stalo s tím, že se to opět stane. Podlehl své vlastní víře v opakování historie.

Jan Filip.Návrat na obsah