MÉ ČLÁNKY - Jan Filip - věštec

Přejít na obsah

MÉ ČLÁNKY

Skryté stránky > Články

- Jan Filip - věštec, diagnostik, bylinkář, terapeutvýklad karet a run, diagnostika zdravotního stavu, bylinkářství, všeobecná magienavštivte můj E-Shop s talismany a amuletynavštivte můj E-Shop s magickými předmětyobjednejte se na výklad karet a runpřečtěte si mé články, publikované v tiskuzjistěte, jaká runa Vám byla dána do vínku

Podle starých legend severoamerických indiánů kmene Hopi existuje celkem devět věků. My máme nyní žít na sklonku čtvrtého. Co vedlo k zániku tří předešlých a jak má skončit ten náš? Snad všechna proroctví indiánů kmene Hopi se prý v minulosti vyplnila, čímž všechna další získala na důvěryhodnosti. Poznejte, jaké jsou jejich předpovědi a varování do budoucna…

Jaký má být konec našeho věku? „Třetí světovou válku rozpoutají lidé v jiných starých zemích, kteří zradí dávno získané světlo (boží moudrost nebo rozum). Spojené státy budou zničeny, země i lidé, atomovými bombami a radioaktivitou. Jen Hopi a jejich mateřská země bude zachována jako oáza, v níž budou hledat útočiště uprchlíci.“  
Stejně jako další proroctví i toto zaznamenal americký antropolog Frank Waters, ve své knize „Kniha lidu Hopi“ (The Book of the Hopi). Jestliže se proroctví indiánů Hopi vždy vyplní, naše vyhlídky na budoucnost nejsou nikterak lákavé. Přesto, prý, naděje stále existuje.

Mír, jako šance na přežití

Podle starodávných indiánských mýtů končí třetí věk velkou potopou. Na počátku čtvrtého se poprvé objevuje lid Hopi. Rezervace tohoto, snad nejstaršího indiánského, kmene, se rozprostírá v severní Arizoně (USA) na území o rozloze přibližně 12 600 kilometrů čtverečních (tj. asi jako polovina Slovenské republiky).
Celý název kmene Hopi zní „Hopituh Shi-nu-mu“, což v překladu znamená „Mírumilovní lidé“. Přesně tak je možné tyto indiány charakterizovat. Jakékoli násilí je jim cizí. Snaží se žít v souladu se všemi lidmi i s přírodou. Neustále připomínají důležitost rovnováhy mezi lidskými a vesmírnými zákony. Údajně také opatrují učení, které má představovat naději lidstva na přežití.

Je opravdu v zachování míru veškerá budoucnost světa?

S dnešními moderními technologiemi a zbraněmi hromadného ničení by rozhodně nebylo těžké ukončit veškerý život na Zemi. Indiáni si tento fakt zřejmě uvědomují více než civilizovaní „vzdělaní“ lidé.

Putování do čtyř světových stran

Do jaké míry se mohou mýty jednotlivých náboženství a kultur opírat o skutečný základ? Není až příliš nápadné, jak se podobají?
Indiánské pověsti například zmiňují Velkého ducha / Velkého tvůrce, který má přivést první lidi Hopi, na území, kde dnes žijí. Nechává jim kamenné destičky se zákony, v souladu s nimiž mají žít. (Nepřipomíná vám tato legenda tak trochu biblický příběh předání kamenných desek s Desaterem Mojžíšovi na hoře Sinaj?) Lidé Hopi se pak rozcházejí do čtyř světových stran - podle barvy svojí kůže. A roznášejí s sebou i kamenné desky s učením. V Africe mají být desky střeženy kmenem Kukuyu (žijícím v Keni).
S bílými lidmi jsou údajně desky poslány do hor dnešního Švýcarska.
Na Východě mají hlídat tajemné zákonní desky Tibeťané, coby zástupci lidí žluté barvy.
Indiáni Hopi, s rudou barvou pleti, mají na starosti desky přechovávané v Arizoně. Právě zde je vyrobeno již několik replik těchto desek nesoucích zákon o soužití s přírodou a Matkou Zemí.

Nakolik úspěšné ale jsou hopijské snahy šířit poselství Velkého ducha mezi ostatní?

Poslední možnost záchrany

V původní indiánské vesnici kmene Hopi, v Oraibi, je na skále zobrazeno něco, čemu Hopiové říkají Plán cesty. Rytina by podle odhadů mohla být stará až 2 000 let. Žádné přesnější výzkumy ohledně stáří ovšem zatím nemohly být provedeny. Indiáni si tento kousek skály velice bedlivě střeží.

Jaké tajemné poselství obrazec na skále obsahuje?
Americký odborník na indiánské znaky Douglas LaVan Martineau vyrůstal mezi indiány, a tak se mu podařilo skálu navštívit. Dokonce i rozluštil význam obrazce. Podle něj jsou v petroglyfu zahrnuty instrukce pro život a varování, k čemu může dojít, pokud se lidé nebudou řídit zákony Velkého ducha. Mají zde být zobrazení lidé, kteří odmítají poslechnout rady Velkého ducha a jdou svou vlastní cestou. Ta vede do záhuby. Na počátku i na konci zobrazované cesty stojí Velký duch (opět ta podobnost s Biblí - ze zjevení 1:11 – „Já jsem Alfa i Omega, ten první i poslední...“) a ještě před konečným „pádem do propasti“ dává lidem možnost, aby se k němu navrátili. Podle výkladu tak prý představuje poslední šanci na záchranu.

Čeká nás třetí světová válka?

Již údajně třikrát zažili lidé konec světa a pokaždé to prý bylo jejich vlastní vinou. Přesto se nedokázali, ze svých předchozích činů, poučit a nyní, podle proroctví Hopi, nezvratně spějeme ke konci čtvrtého světa.
Na skalní rytině ve vesnici Oraibi je prý možné vidět vyznačené dvě události, které otřásly celou zemí - dvě předchozí světové války. Indiáni o nich ovšem mluví jako o „pouhých“ varováních.
Třetí otřes má být pro náš svět osudný.
„Země se bude kolébat sem a tam. Bílý člověk bude bojovat s lidmi v ostatních zemích - s těmi, kteří jako první ovládli světlo moudrosti. Bude tam mnoho sloupců dýmu a oheň...“.
Je možné blíže určit, kdy má ke třetí světové válce dojít? Podle hopijského proroctví měl třetí otřes země nastat někdy po roku 2000, tedy v době, kdy lidé zničí „dům na nebesích“. Co je ovšem myšleno tím zmiňovaným domem? Jediné, a myslím, že přesně sedící, je teroristický útok na Newyorská dvojčata, který se udál roku 2001.

Setkání starých známých?

Když se v roce 1983 scházejí tibetští budhisté s radou starších kmene Hopi, k překvapení všech spolu, představení obou stran mluví jako staří známí, ačkoli se nikdy dříve nesetkali. Znají se snad z nějaké předešlé telepatické komunikace? Budhisté i indiáni Hopi, docházejí k závěru, že téměř všechna jejich proroctví se shodují. Dokonce i jejich moudrosti a učení údajně mají mnoho společného. Spojitosti mezi Tibeťany a tajemným kmenem Hopi jsou skutečně udivující. Objevují se dokonce spekulace, že tyto dva národy mají společný původ. Mohly by snad přece jen být pravdivé legendy o jednom původním národu, který se rozešel do čtyř světových stran?
Jejich náboženství i kultura mají opravdu mnoho společných znaků, jako by šlo o jeden národ. Také v jazyce jsou prý skryté jisté indicie poukazující na příbuznost. Například tibetské slovo pro „Slunce“ znamená v jazyce Hopi „Měsíc“ a tibetské slovo pro „Měsíc“ znamená v jazyce Hopi „Slunce“. Souvisí toto prohození významů se skutečností, že Tibet leží na protilehlé straně země Hopiů? Když v Tibetu svítí slunce, indiáni Hopi vidí na obloze měsíc a opačně.

Proč lidé ignorují nabízenou pomoc?

V 90. letech minulého století, cítí starší kmene Hopi, že se začíná blížit Očistný den. Tím má být míněno patnáctileté období přechodu ze čtvrtého věku do věku pátého. Uvědomme si, že od teroristického útoku na Empire State Building, již brzy uběhne 15 let. Vše špatné, ze starého světa, má být, za tuto dobu, zničeno - což už se děje (Starým světem jsou označovány arabské státy).  
Poté má být zničena většina lidské populace a jen málo dobrého zůstane (ve válkách v muslimských zemí je denně zabito kolem jednoho tisíce lidí) a jen málo dobrého zůstane zachováno pro nový svět.

Jaká znamení mají ohlašovat blížící se Očistný den?

Rostliny kvetou mimo svou sezonu, divoká zvěř migruje do měst a domácí mazlíčkové napadají své pány. Celý svět, je podle indiánů, vzhůru nohama - přesně jak stojí v jejich dávném proroctví o konci čtvrtého světa.
Nastala již doba prozradit lidem stará učení předků, která prý mají zachránit budoucnost světa?
Starší z kmene Hopi Martin Gashweseoma se radí o dalších krocích s tibetským Dalajlámou. „Má mnoho tajných posvátných vědomostí,“ říká Gashweseoma. Přestože je údajně již mnoho z posvátných učení prozrazeno, lidé prý staré moudrosti stále ignorují. Mají tedy snahy o záchranu budoucnosti lidstva vůbec nějaký smysl?

Zhoubné mají být klimatické změny i meteority

Jedna z kamenných destiček, nesoucích proroctví, prý uvádí, že v roce 2035 mají tyto meteority spadnout na americké Colorado, Nevadu a Portoriko. Začnou lidé do té doby brát varování starých indiánských kamenných desek na vědomí? Hopijská proroctví nevynechávají ani otázky změn klimatu. Podle nich má dojít k úplné přeměně podnebí v různých krajinách, což už se také děje. Tropy prý budou sužovat kruté mrazy a zemi pokryje led. Naopak ledovce v Arktidě se rozpustí jako kopečky zmrzliny. Mohly by tyto změny souviset s globálním oteplováním nebo třeba s přepólováním planety, které dnes začíná vědcům dělat stále více starostí? Je snad možné, že indiáni věděli o dnešních problémech planety již před stovkami let? Další proroctví mluví o tom, že Země uzavře lidem všechna svá bohatství. Přírodní zdroje se vyčerpají, hladovějících stále přibývá a žádné dosavadní znalosti ani technologie prý již nepomohou. Peníze údajně nebudou mít žádnou hodnotu. Jen ti, kteří dokáží žít v souladu s přírodou, se podle indiánských proroctví mohou zachránit.  

Zemi prý zničí „dýně popela“

Při posledním boji dobra se zlem uhasne, podle hopijského proroctví, mnoho životů. Indiáni varují, aby lidé nevycházeli z domů a nepozorovali boje ze svých střech. Z oblohy mají padat „dýně popela“ a ničit vše na Zemi. Je to snad předpověď možné atomové války? „Ten věk skončí výbuchem popela, jehož lesk bude silnější než Slunce. Zem se čtyřikrát obrátí a lidstvo spadne do temnoty...“ Země prý bude spálená a na mnoho let zůstane neúrodná. Lid mají postihnout zlé a neléčitelné nemoci. Podle dávných proroctví budou indiáni kmene Hopi odvezeni na jiné planety na „lodích bez křídel“. K tomu má dojít těsně před příchodem Dne očisty. A zde se dostáváme ke kapitole, která je s kmenem Hopi nerozdělitelně spjata. Mimozemšťané. Jaké jsou souvislosti mezi starým indiánským kmenem a moudrými bytostmi z dalekého vesmíru, o nichž indiánské legendy mluví?

Přiletí zachránci z nebes?

Starší kmene Hopi, údajně, dokáží komunikovat s obyvateli jiných planet, na nichž je podle nich život. Americký fotograf Chuck Roberts z Prescott Courier dokonce pořizuje 7. srpna 1970 několik záběrů jakéhosi UFO (neidentifikovaného létajícího předmětu). Pozorovaný jev potvrzují i desítky přímých svědků. Co tomuto neobvyklému úkazu předcházelo? Několik indiánů Hopi prý přivolalo mimozemské plavidlo svými modlitbami a odkazují přitom na staré proroctví. Podle něj mají létající talíře představovat již zmiňované „lodě bez křídel“. Jsou snad UFO opravdu předzvěstí blížícího se Dne očisty? Přilétají sem, aby odvezli vybrané jedince na jiné planety? Dan Katchongva, bývalý náčelník kmene Hopi, je od roku 1972 nezvěstný. Co se s ním stalo? V den jeho zmizení je údajně nad údolím, kde končí jeho stopy, pozorováno UFO.

Prodají indiáni své předky?

Americká těžební společnost Peabody Coal Company (dnes Peabody Energy) se od 60. let minulého století snaží získat území Four Corners (Čtyři rohy – území na hranicích mezi čtyřmi státy USA – Coloradem, Novým Mexikem, Arizonou a Utahem), bohaté na uhlí a uran. Jenomže právě to je posvátné území indiánů kmene Hopi a Navajo, jejichž rezervace se zde nacházejí. „Můj dědeček mi říkal, že uhlí je jako játra a uran je jako srdce i plíce Matky Země,“ říká Roberta Blackgoat - starší z indiánského národa Navajo. Zdejší indiáni mluví o těžbě jako o vytrhávání životně důležitých vnitřních orgánů Země a snaží se proti tomu bojovat všemi možnými způsoby. Opravdu vidí, v soužití s přírodou, budoucnost lidstva nebo je jejich postoj jen manévr, jak zvýšit cenu půdy?
Nerostné zásoby ve Four Corners jsou neustálým lákadlem pro těžaře a štědře nabízené finanční částky, jsou zase až příliš silným lákadlem pro některé indiány. Už před několika lety se indiáni kmene Hopi rozdělili. Jedni stále pevně dodržují starou tradici a jejich půda je pro ně vším. Druzí se nebrání modernímu způsobu života a zapomínají na staré zvyky a odkaz svých předků.

Jak Hopijové dopadnou a jaký osud čeká celé lidstvo?

To se nedozvíme dříve, než nastanou poslední dny.
Každopádně se musíme snažit o to, abychom jim zabránili, abychom ukončili války. Abychom skončili s nenávistnými projevy, vůči jiné rase a přesvědčení.
V této době děláme spíše opak. Nenávist a xenofobie nás ovládá a extrémismus stále vzrůstá a tvoří se ze všech stran. Bojujme, nelítostně, s lidmi, kteří se snaží tuto planetu zničit a podlomit našeho ducha. Nikoliv s rasou, která za nic z toho nemůže - tak se totiž stáváme extrémisté i my.
Je více, než pravý čas na lásku, mezi slušnými a poctivými lidmi.
Je více, než pravý čas na lásku k naší planetě a Matce přírodě.
Je více, než pravý čas na mír a pochopení s těmi, kteří nás potřebují.
Nebuďme liknaví, či líní něco dobrého udělat. Opakem, by totiž byla, cesta do samotných pekel.

Jan Filip.


Návrat na obsah