MÉ ČLÁNKY - Jan Filip - věštec

Přejít na obsah

MÉ ČLÁNKY

Skryté stránky > Články

- Jan Filip - věštec, diagnostik, bylinkář, terapeutvýklad karet a run, diagnostika zdravotního stavu, bylinkářství, všeobecná magienavštivte můj E-Shop s talismany a amuletynavštivte můj E-Shop s magickými předmětyobjednejte se na výklad karet a runpřečtěte si mé články, publikované v tiskuzjistěte, jaká runa Vám byla dána do vínku

 
Jsou všude kolem nás a prakticky ničím se neliší od miliard dalších obyvatel planety. Snad jen tím, že z lidí ve svém okolí vysávají životní energii! Když na někoho zaměří svou pozornost, mohou mu prý způsobit i těžkou chorobu. Psychologové, psychoterapeuti a četní alternativní léčitelé zkoumají fenomén energetického vampyrismu už mnoho let a varují, že útoku citového upíra může být vystaven každý! Jak útočí? A existuje proti jejich vysávání nějaká obrana?

Energetičtí, jinak také citoví upíři jsou úplně všude. Je možné je potkat v prostředcích městské hromadné dopravy, v nákupních centrech, v restauracích, ale také na pracovišti, a dokonce i doma! Na první pohled často působí velice okouzlujícím dojmem a snadno získají přízeň okolí.  

Jakmile se jim však podaří s vyhlédnutou obětí navázat bližší vztah, mohou se pro ni stát doslova zhoubou. Nesají krev jako upíři z prastarých bájí a mýtů, jejich působení je mnohem nenápadnější. Mají totiž vysávat lidskou životní energii, známou také jako bioenergie či bioplazma. Od normálních lidí jsou prakticky k nerozeznání, ale když budete všímaví ke svým pocitům, uvědomíte si, že v přítomnosti některých lidí cítíte skutečně podivné pocity – tlak v oblasti žaludku nebo srdce, mrazení po celém těle, špatně se vám dýchá, jste unavení, ospalí a malátní. To vše naznačuje, že vás zřejmě někdo ve vašem okolí energeticky vysává. Může to být kolega z práce, kamarádka, sousedka, která často chodí na kávu a stěžuje si na manžela, prodavačka v obchodě, některý z příbuzných, či dokonce manžel nebo manželka. Zhoubný vliv těchto energetických upírů prý navíc může oběti způsobit vážné zdravotní problémy!

Fenomén energetického vampyrismu prý lidstvo provází od počátku věků, ale současní vědci si ho všímají teprve před několika desetiletími. Zpočátku se většina z nich domnívala, že se zřejmě jedná jen o absurdní mýtus vytvořený alternativními léčiteli, jenž nemá reálné opodstatnění. Copak je snad možné, aby někdo vysával lidem jejich životní energii? Pak se ovšem názor většiny terapeutů a lékařů radikálně změnil. „Jsem vystudovaný psychiatr a neurolog a můžu formálně potvrdit, že se na světě opravdu vyskytují energetičtí upíři, kteří využívají naší životní síly. Je to téměř epidemie! Během své praxe jsem viděla mnoho následků jejich činnosti,“ tvrdí současná americká psychiatrička a spisovatelka Dr. Judita Orloff, která je odborníky z praxe často označována jako průkopnice moderního oboru energetické psychiatrie. Dopady působení energetických vampýrů prý mohou být skutečně nepříjemné. Když vám totiž někdo sebere velké množství životní energie, zákonitě vám pak musí někde chybět. To se podle doktorky Orloff projevuje zdravotními problémy, pro něž nelze najít žádnou fyzickou příčinu. Někteří odborníci navíc naznačují, že pokud je jejich vliv dlouhodobý, může se u oběti dokonce vyvinout syndrom chronické únavy!

Předávání životní energie mezi lidmi je prý naprosto běžné. Může k němu docházet třeba fyzickým dotykem, nebo i pouhou myšlenkou. Ta je vlastně také formou energie a tím, že si na někoho vzpomeneme, s ním navazujeme jistou formu energetického spojení a na dálku mu posíláme část své životní energie. Většina z nás si to vůbec neuvědomuje. Ale třeba jenom tím, že rozrušenému kamarádovi položíme ruku na rameno, či obejmeme nešťastnou kamarádku, jim předáváme část své energie. Děláme to dobrovolně, i když ve většině případů nevědomky. Tyto energetické ztráty jsou ovšem mizivé a rychle se přirozenou cestou opět doplní. Horší situace nastává, když se na člověka zaměří skutečný energetický upír. Ten má údajně hned několik způsobů, jak vysát něčí životní energii, a to v tak velké míře, že už se přirozeně doplňovat nestačí. Většinou prý jen vyprovokuje nějaké emoční hnutí, nejčastěji negativní, jako například strach, vztek, závist, nenávist a podobně. Cílem je vyvolat výbuch emocí – ty se v podobě silné emoční energie uvolňují do okolního prostředí, vampýr je nasává jako houba a poté používá pro vlastní potřebu!
Mezi energetické vampýry mohou patřit například různí manipulátoři, kteří se snaží člověka přimět k něčemu, co sám nechce, ale také vzteklouni a provokatéři, již se snaží cíleně vyvolávat hádky a konflikty, při nichž často dochází k výbuchům emocí. A pochopitelně také násilníci a surovci, kteří čerpají energii ze zoufalství a strachu svých obětí. Upíry ovšem mohou být také lidé, kteří schválně podkopávají sebedůvěru a sebevědomí svých blízkých, či je přespříliš kritizují, aby v nich vzbudili pocit provinilosti. Vysávat energii však mohou i přátelé, kteří si soustavně chodí stěžovat či vylévat své smutky a frustrace. Je ale potřeba dávat si pozor i na opačný extrém, tedy na lidi, kteří jsou příliš přívětiví, ochotní a zahrnují své oběti nákladnými dary a jinými laskavostmi. Ti totiž rovněž vytvářejí určitou formu energetické závislosti, která jim umožňuje z vyhlédnutých obětí sát energii. „Mnoho energetických upírů zažilo v raném dětství různá traumata, jako je třeba zneužívání, těžká choroba nebo lhostejní rodiče. Energetický únik, který při tomto typu traumat přichází, pak vede tyto oběti k tomu, že se chybějící energii snaží kompenzovat vysátím životní energie od jiných,“ vysvětluje Dr. Judith Orloff. A zatímco jejich oběti chřadnou, blednou a ztrácejí síly, vampýři díky jejich životní síle jenom kvetou.

Někteří odborníci z řad psychologů a psychoterapeutů se shodují na tom, že energetických upírů existuje hned několik druhů. Někteří z nich dokonce ani netuší, že z lidí ve svém okolí odčerpávají energii. Nejméně nebezpečnou kategorií jsou údajně vampýři dočasní. Tím se podle známé současné americké psychoterapeutky a spisovatelky Cindy Stone může stát doslova každý z nás! Třeba ve chvílích, kdy jsme fyzicky nebo psychicky vyčerpaní, v emočně vypjaté životní situaci, nemocní, smutní či v depresi. „V těchto situacích skutečně můžeme blízkým lidem, s nimiž jsme v kontaktu, odčerpat trochu z jejich životní energie, aniž bychom si to vůbec uvědomili. Tato energetická ztráta pro ně ovšem nepředstavuje žádnou velkou hrozbu a rychle se znovu doplní,“ uvádí Cindy Stone. Proto se údajně není třeba bát sem tam poskytnout někomu blízkému trochu své životní energie, když ji zrovna opravdu potřebuje. Nikdy totiž nevíte, kdy budete od blízkých potřebovat nějakou tu energetickou podporu zase vy sami.

Mnohem nebezpečnější jsou prý upíři permanentní. Někteří si nejsou své „zvláštní schopnosti“ vědomi a bývají označováni jako vampýři neúmyslní. „Nevysávají životní energii záměrně, ale i tak mohou svým vlivem napáchat opravdu velké škody, především v těch případech, kdy se pohybují mezi stále stejnými lidmi, například v rodině, zaměstnání nebo kruhu blízkých přátel,“ upozorňuje Dr. Orloff. Neúmyslní energetičtí upíři se podle ní vyskytují třeba mezi matkami, které mají ke svým potomkům vytvořený opravdu silný citový vztah, nebo mezi blízkými přáteli. Tyto vazby mohou být natolik silné, že umožňují odčerpat životní energii i na dálku! Největší nebezpečí však představují vampýři úmyslní. „Naprosto záměrně vysávají energii druhých a potom ji využívají ve svůj prospěch. Často cíleně vyvolají konflikty a těží z následného výbuchu emocí. Velmi dobře si uvědomují, že když se jiní cítí špatně, jim je naopak čím dál tím lépe, a toho náležitě využívají,“ vysvětluje Cindy Stone. Co radí jako ochranu proti těmto upírům?

Úplně nejsnazším řešením je se s lidmi, u nichž existuje podezření z energetického vampyrismu, vůbec nestýkat. To však někdy není dost dobře možné – třeba když se jedná o spolupracovníky či příbuzné. Nabízejí se ovšem i jiné možnosti obrany. „Svým pacientům radím, aby se s upíry nepouštěli do hovoru, pokud to není nezbytně nutné. Rovněž je dobré se vyhýbat přímému očnímu kontaktu. Pokud máte pocit, že na vás vampýr útočí, tak je účinnou obranou také symbol kříže. Stačí překřížit prsty, nohy, případně ruce a upír k vám ztrácí přístup,“ radí Cindy Stone. Dr. Judith Orloff zase doporučuje techniku energetické bubliny. Podle ní si stačí představit, že vaše tělo obklopuje jakýsi obal z jasného bílého světla, jenž funguje jako štít a odráží všechny negativní energie, ale umožňuje přístup energiím pozitivním. Jan Rudčenko upozorňuje na to, že pokud vám někdo odčerpává životní energii, děje se tak proto, že jste mu k tomu dali svolení, ať už vědomě či nevědomě. Povolení je prý dáno například tak, že člověk před upírem projeví strach nebo nějakou podobnou silnou emoci. Zřejmě nejlepší je se v přítomnosti energetického vampýra silným emocím vyhnout – právě ty totiž otevírají přímou cestu do vašeho nitra.

Ochrana proti energetickým upírům ZDENávrat na obsah